category: #VIDEO
credit: CL / viovit Co.,Ltd CD CA MO / KEISUKE AKARI(CRATER) SD / YUKI KISHIDA THANKS / KYOSUKE NAKANO , SATOSHI NISHITA(JINKA), NAOYA YONESUGI , YUKI NISHITA